Aanvullende informatie met betrekking tot uitsluiting fabrieksgarantie

Garantie Luxaflex® outdoor alle buitenzonwering

Garantietermijn 2 jaar op rolluiken, terrasoverkappingen, buitenjaloezieën en screens (tenzij anders vermeld).

Voor projecten (meer dan 20 producten) geldt een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar, met uitzondering van andere gemaakte afspraken.

Aanvullende informatie met betrekking tot uitsluiting fabrieksgarantie:

 • Verwering en/of normale slijtage, bijvoorbeeld het verlopen van eindafstellingen van het geleverde zon- weringsproduct of vervuiling/veroudering van zonweringsdoek;
 • Het niet of onjuist naleven van de meegeleverde bediening, onderhoud en reinigingsvoorschriften;
 • Installatie, montage, wijziging en/of reparatie van de zonwering door consument of door derden;
 • Kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
 • Beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van de omgeving, waaronder het milieu, overvloedige regen en blootstelling aan een windkracht hoger dan die in de voor hem geleverde zaak geldende norm;
 • Filiforme corrosie;
 • Gebreken die bij de (op)levering van uw zonwering al geconstateerd hadden kunnen worden.
 • Schade aan het Luxafex® Outdoor product als gevolg van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige montage, verandering, verwijdering, herinstallatie, blootstelling aan weerselementen, motorisering, ongeval, misbruik en fouten of nalaten ten aanzien van meten reiniging of onderhoud.
 • Verschillen in kleur en structuur en kleurveranderingen door blootstelling aan zonlicht zijn karakteristiek voor echt hout. Een Luxafex® Outdoor houtproduct is gemaakt van echt hout en kan afwijken van ons stalen- materiaal. Ruimtes met een hoge warmte- of vochtigheidsgraad kunnen het verouderingsproces versnellen en kromtrekken van hout veroorzaken, deze veranderingen vallen eveneens buiten de garantie.
 • Verschillen in kleur en structuur en kleurveranderingen van Luxafex® Outdoor stoffen, deze kunnen afwijken van ons stalenmateriaal.

Garantie Luxaflex® indoor alle binnen zonwering raamdecoratie

Garantietermijn 5 jaar bij particuliere toepassingen

Luxaflex Nederland B.V. (Luxaflex®) garandeert Luxaflex® producten vijf jaar op de afwezigheid van materiaal- en fabricagefouten, mits deze producten op de juiste manier door een erkend installateur in woonhuizen zijn geïnstalleerd en worden gebruikt. De garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper, na het tonen van het originele garantiebewijs dat is voorzien van de garantiesticker. Op elektrische onderdelen en Luxaflex® hordeuren wordt deze garantie twee jaar verleend. Op horrengaas en door ons uitgevoerde reparaties geldt deze garantie voor drie maanden. Voor niet-huiselijke toepassingen verwijzen wij u naar onze algemene verkoopvoorwaarden.

De verplichting van Luxaflex® is beperkt tot het repareren of vervangen van de defecte materialen of onderdelen met gelijke of vergelijkbare onderdelen. Gedurende de eerste twee jaar na aankoop bestaat de garantie uit de kosteloze reparatie of vervanging, met uitzondering van demontage en herinstallatie. Gedurende de volgende drie jaar is de garantie beperkt tot de vervanging van defecte materialen of onderdelen, maar vallen demontage, assemblage, herinstallatie en transportkosten buiten de garantie.

Voorwaarden

Schade aan het Luxaflex® product als gevolg van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige montage, verandering, verwijdering, herinstallatie, blootstelling aan weerselementen, motorisering, ongeval, misbruik en fouten of nalaten ten aanzien van meten, reiniging of onderhoud is uitgesloten van deze garantie.

Een Luxaflex® Houten Jaloezieën en producten met houten elementen zijn gemaakt van echt hout en kunnen afwijken van ons stalenmateriaal. Verschillen in kleur en structuur en kleurveranderingen door blootstelling aan zonlicht zijn karakteristiek voor echt hout en vallen buiten de garantie. Ruimtes met een hoge warmte- of vochtigheidsgraad kunnen het verouderingsproces versnellen en kromtrekken van het hout veroorzaken. Deze veranderingen vallen eveneens buiten de garantie.

Luxaflex® stoffen kunnen eveneens afwijken van ons stalenmateriaal. Verschillen in kleur en structuur en kleurveranderingen van deze stoffen zijn evenmin gedekt door de garantie.

De garantie treedt in de plaats van alle andere verplichtingen, aansprakelijkheden en waarborgen. Luxaflex® is niet aansprakelijk voor directe schade anders dan zoals hierboven uiteen gezet, of voor welke indirecte, incidentele of vervolgschade, verliezen of onkosten dan ook.

Luxaflex® Garantievoorwaarden 1/2017

De garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument die in de toepasselijke wet- en regelgeving zijn vastgelegd, noch aan de rechten van de consument die voortvloeien uit het koopcontract met de dealer.

Gevolg- en/of vervolgschade wordt niet vergoed.

Luxaflex Nederland BV
Hakgriend 22
3371 KA Hardinxveld-Giessendam

Zie voor de volledige Luxaflex® Garantievoorwaarden het met de product(en) meegeleverde garantiebewijs.

Samengevat:

 • 
2 Jaar volledige garantie.
 • Producten ouder dan 5 jaar zonder garantie.

 • Producten ouder dan 2 jaar berekenen wij tot 5 jaar een vergoeding voor arbeidsloon, voorrijd- en/of vervoerskosten.